فرمانده کل سپاه در حاشیه آئین تجلیل و از پیشکسوتان دفاع مقدس اعلام کرد که آمریکا از درون پوسیده است و در بیرون هم منزوی است‌.

فرمانده کل سپاه در حاشیه آئین تجلیل و از پیشکسوتان دفاع مقدس اعلام کرد که آمریکا از درون پوسیده است و در بیرون هم منزوی است‌.