اظهارات سردار سلامی درباره آمریکایی‌ها را مشاهده کنید. / خبرگزاری دانشجو

اظهارات سردار سلامی درباره آمریکایی‌ها را مشاهده کنید. / خبرگزاری دانشجو