سردار جلالی در همایش زنان و پدافند غیرعامل با بیان اینکه در تمدن غربی نگاه به زنان با ادعای تساوی حقوق زن و مرد به‌دنبال تضییع حقوق آنان و بهره‌کشی و یا به دنبال استفاده ابزاری، تجاری و کالایی از زنان هستند، گفت: انقلاب اسلامی بر مبنای کرامت‌بخشی هویت…

سردار جلالی در همایش زنان و پدافند غیرعامل با بیان اینکه در تمدن غربی نگاه به زنان با ادعای تساوی حقوق زن و مرد به‌دنبال تضییع حقوق آنان و بهره‌کشی و یا به دنبال استفاده ابزاری، تجاری و کالایی از زنان هستند، گفت: انقلاب اسلامی بر مبنای کرامت‌بخشی هویت جدیدی برای زنان تعریف کرد. امروز شکل تهدیدات عوض شده است و قطعا الگوهای دفاع در برابر تهدیدات نیز باید متحول شود.