همدان دارالمجاهدین است؛ زادگاه ۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس. مردانی که هریک، اسطوره اخلاص و مقاومت و ایثارند و شرح منش و بزرگی‌شان در حوصله کلمات نمی‌گنجد. در این مطلب استوار مردانی معرفی شده‌اند که ۱۳ نفرشان مفتخر به دریافت درجه "سرتیپ تمام" …

همدان دارالمجاهدین است؛ زادگاه ۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس. مردانی که هریک، اسطوره اخلاص و مقاومت و ایثارند و شرح منش و بزرگی‌شان در حوصله کلمات نمی‌گنجد. در این مطلب استوار مردانی معرفی شده‌اند که ۱۳ نفرشان مفتخر به دریافت درجه "سرتیپ تمام" از طرف مقام معظم رهبری شدند.