منتقد سینما و تلویزیون معتقد است «بچه مهندس ۳» در میان سریال‌های رمضانی امسال بهتر از دیگر مجموعه‌‌ها عمل کرد و تواننست مخاطب را ترغیب به تماشا و دنبال کردن آثار تلویزیون کند اما بی‌برنامگی تلویزیون در هفته آخر ماه رمضان و بهم ریختن ترتیب نمایش سریال‌…

منتقد سینما و تلویزیون معتقد است «بچه مهندس ۳» در میان سریال‌های رمضانی امسال بهتر از دیگر مجموعه‌‌ها عمل کرد و تواننست مخاطب را ترغیب به تماشا و دنبال کردن آثار تلویزیون کند اما بی‌برنامگی تلویزیون در هفته آخر ماه رمضان و بهم ریختن ترتیب نمایش سریال‌ها و گاهی همزمانی آن‌‌ها موضوع اذیت‌کننده‌ای بود.