در این ویدئو که به تازگی منتشر شده، پهپاد ارتش اوکراین درحال رصد و هدف‌گیری یک سرباز روسی بود که وقتی سرباز متوجه پهپاد می‌شود، به آن التماس می‌کند و تسلیم می‌شود.

در این ویدئو که به تازگی منتشر شده، پهپاد ارتش اوکراین درحال رصد و هدف‌گیری یک سرباز روسی بود که وقتی سرباز متوجه پهپاد می‌شود، به آن التماس می‌کند و تسلیم می‌شود.