اقتصادنیوز: بنابر اعلام یک کارشناس بازار کار، تاکنون ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست….

اقتصادنیوز: بنابر اعلام یک کارشناس بازار کار، تاکنون ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست.