از دید ما طرف آمریکایی دچار مشکلات داخلی جدی است و آمادگی لازم برای حضور در مذاکرات جدی را ندارد آنها هنوز نتوانستند به اجماع برسند.

از دید ما طرف آمریکایی دچار مشکلات داخلی جدی است و آمادگی لازم برای حضور در مذاکرات جدی را ندارد آنها هنوز نتوانستند به اجماع برسند.