سخنگوی مسکو گفت که روسیه از تلاش های ترکیه برای ایجاد شرایط لازم برای نشستی که در استانبول برگزار شد، قدردانی می کند.

سخنگوی مسکو گفت که روسیه از تلاش های ترکیه برای ایجاد شرایط لازم برای نشستی که در استانبول برگزار شد، قدردانی می کند.