سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه گام دوم انقلاب اسلامی، گام تبلور تلاش‌های ۴۰ سال گذشته است و ملت و حامیان انقلاب اسلامی لذت داشته‌های خود را حس خواهند کرد، گفت: ما هرگز از راه طی‌شده ناراضی نیستیم و افق آینده هم برایمان بسیار روشن است….

سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه گام دوم انقلاب اسلامی، گام تبلور تلاش‌های ۴۰ سال گذشته است و ملت و حامیان انقلاب اسلامی لذت داشته‌های خود را حس خواهند کرد، گفت: ما هرگز از راه طی‌شده ناراضی نیستیم و افق آینده هم برایمان بسیار روشن است.