سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف: خبرنگار خوب در خوزستان، باید تاریخ کشور به ویژه تاریخ خوزستان در دوره پهلوی و سپس انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و پس از آن تا به امروز را دقیق بشناسد و به مسایل آن آگاه باشد….

سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف: خبرنگار خوب در خوزستان، باید تاریخ کشور به ویژه تاریخ خوزستان در دوره پهلوی و سپس انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و پس از آن تا به امروز را دقیق بشناسد و به مسایل آن آگاه باشد.