🔹در آستانۀ هفتۀ دفاع مقدس، جمعی از خانواده‌های شهدا، هنرمندان و پیشکسوتان دفاع مقدس صبح چهارشنبه در حسینیۀ امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد….

🔹در آستانۀ هفتۀ دفاع مقدس، جمعی از خانواده‌های شهدا، هنرمندان و پیشکسوتان دفاع مقدس صبح چهارشنبه در حسینیۀ امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد.