میترا لبافی (خبرنگار) در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت: سخت‌ترین و پرافتخارترین گزارشی که در دوران کاری‌ام تهیه کردم.

میترا لبافی (خبرنگار) در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت: سخت‌ترین و پرافتخارترین گزارشی که در دوران کاری‌ام تهیه کردم.