سود سهام بیش از ۲۳۰ شرکت بورسی و فرابورسی از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز شده است و به‌زودی ۴۰ شرکت دیگر هم سجامی می‌شوند….

سود سهام بیش از ۲۳۰ شرکت بورسی و فرابورسی از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز شده است و به‌زودی ۴۰ شرکت دیگر هم سجامی می‌شوند.