بازیکن تیم فوتبال پیکان گفت: جای افسوس دارد به بدنساز بی‌علمی اعتماد شد که در تیم میان کادرفنی و حتی بین بازیکنان نفاق ایجاد کرد.

بازیکن تیم فوتبال پیکان گفت: جای افسوس دارد به بدنساز بی‌علمی اعتماد شد که در تیم میان کادرفنی و حتی بین بازیکنان نفاق ایجاد کرد.