ستاره سابق استقلال که در حال حاضر در سپاهان شاگرد قلعه نویی است، از طریق فضای مجازی مبتلا شدنش به کرونا را تایید کرد.

ستاره سابق استقلال که در حال حاضر در سپاهان شاگرد قلعه نویی است، از طریق فضای مجازی مبتلا شدنش به کرونا را تایید کرد.