بازیکن خبرساز استقلال دیگر حق حضور در تمرینات این تیم را ندارد.

بازیکن خبرساز استقلال دیگر حق حضور در تمرینات این تیم را ندارد.