صفحه اینستاگرام ناسا عکس جدیدی از ستاره دنباله‌دار زیبای “نئووایز” (NEOWISE) منتشر کرد.

صفحه اینستاگرام ناسا عکس جدیدی از ستاره دنباله‌دار زیبای "نئووایز" (NEOWISE) منتشر کرد.