۳ لژیونر فوتبال کشورمان به اولین اردوی تیم ملی زیر نظر قلعه نویی اضافه شدند.

۳ لژیونر فوتبال کشورمان به اولین اردوی تیم ملی زیر نظر قلعه نویی اضافه شدند.