نام امیر ارسلان مطهری از لیست استقلال خارج شد.

نام امیر ارسلان مطهری از لیست استقلال خارج شد.