هر چه هست فارغ از اینکه درنهایت احمدی‌نژاد تایید صلاحیت می‌شود یا نه و نیز جدا از آنکه لاریجانی، کاندیدای انتخابات پیش‌ رو خواهد بود یا برنامه‌ای جز این……

هر چه هست فارغ از اینکه درنهایت احمدی‌نژاد تایید صلاحیت می‌شود یا نه و نیز جدا از آنکه لاریجانی، کاندیدای انتخابات پیش‌ رو خواهد بود یا برنامه‌ای جز این…