بازیکنان پرسپولیس اصلا از کیفیت چمن ورزشگاه آزادی راضی نیستند.

بازیکنان پرسپولیس اصلا از کیفیت چمن ورزشگاه آزادی راضی نیستند.