عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی باحمایت از اعلام محدودیت تردد در ۲۵ استان کشور، حذف استان‌های شمالی از فهرست محدودیت‌های سفر را بدسلیقگی و تعارض رفتار ستاد ملی مقابله با کرونا دانست….

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی باحمایت از اعلام محدودیت تردد در ۲۵ استان کشور، حذف استان‌های شمالی از فهرست محدودیت‌های سفر را بدسلیقگی و تعارض رفتار ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.