نتایج سفرهای هوایی ژوئیه نشان‌دهنده اشتیاق مردم برای سفرهای تابستانی است، به‌طوری‌که ترافیک سفرهای داخلی به 85‌درصد از سطح پیش از بحران کرونا بازگشته، اما تقاضای بین‌المللی حدود یک‌چهارم حجم سال 2019 را توانست بازیابی کند که این امر ناشی از اقدامات کن…

نتایج سفرهای هوایی ژوئیه نشان‌دهنده اشتیاق مردم برای سفرهای تابستانی است، به‌طوری‌که ترافیک سفرهای داخلی به 85‌درصد از سطح پیش از بحران کرونا بازگشته، اما تقاضای بین‌المللی حدود یک‌چهارم حجم سال 2019 را توانست بازیابی کند که این امر ناشی از اقدامات کنترلی مرزها است. در واقع تصمیمات دولت‌ها بر اساس داده‌هایی همچون اثر واکسن‌ها تنظیم نمی‌شود.