به نظر می‌رسد هنوز تردید‌هایی نسبت به توانایی این مرد پرتغالی وجود داشته باشد و درون هیئت‌مدیره این باشگاه اختلاف‌نظری جزئی برای ادامه همکاری با سا پینتو وجود دارد. دست‌کم عاقلانه‌ترین تصمیم در این برهه زمانی این است که مسئولان منتظر نتیجه سا پینتو و ت…

به نظر می‌رسد هنوز تردید‌هایی نسبت به توانایی این مرد پرتغالی وجود داشته باشد و درون هیئت‌مدیره این باشگاه اختلاف‌نظری جزئی برای ادامه همکاری با سا پینتو وجود دارد. دست‌کم عاقلانه‌ترین تصمیم در این برهه زمانی این است که مسئولان منتظر نتیجه سا پینتو و تیمش در جام حذفی باشند؛ چون نتیجه کار استقلال در آن جام می‌تواند بسیاری از ابهامات درباره ماندن یا نماندن سا پینتو را حل‌وفصل کند.