در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند «معاون وزیر صمت: مردم خیلی به آن قیمتی که روی کالا است توجه نکنند» / « نامه‌ پورابراهیمی به رئیس‌جمهور: سامانه هدفمندی یک طرفه یارانه خانوارها را قطع کرد» / «بهتر بود رئیسی زحمات دولت روحانی را نادیده نمی‌گرف…

در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند «معاون وزیر صمت: مردم خیلی به آن قیمتی که روی کالا است توجه نکنند» / « نامه‌ پورابراهیمی به رئیس‌جمهور: سامانه هدفمندی یک طرفه یارانه خانوارها را قطع کرد» / «بهتر بود رئیسی زحمات دولت روحانی را نادیده نمی‌گرفت»/ « سردار جوانی: دشمنان تلاش می‌کند مردم را از همراهی دولت باز دارند» و ... را می‌خوانید.