بازی‌های لیگ برتر فوتبال به علت شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود و همین موضوع شرایطی را به وجود آورده که به دغدغه اهالی فوتبال تبدیل شده است….

بازی‌های لیگ برتر فوتبال به علت شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود و همین موضوع شرایطی را به وجود آورده که به دغدغه اهالی فوتبال تبدیل شده است.