مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز ۱۶ آبانماه با افزایش چشمگیر حجم آلاینده‌ها در هوای تنفسی شهروندان برای دومین روز پیاپی در وضعیت هشدار قرار گرفته است….

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز ۱۶ آبانماه با افزایش چشمگیر حجم آلاینده‌ها در هوای تنفسی شهروندان برای دومین روز پیاپی در وضعیت هشدار قرار گرفته است.