نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ما اوایل فروردین ماه هم متذکر شدیم که سایت ها در فضای غیر واقعی و مجازی در حال قیمت‌سازی هستند. بنابراین بیشترین آسیبی که در اردیبهشت امسال در بخش اجاره‌بها به قیمت‌ها خورده است موضوع افسارگسیختگی و نبود ن…

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ما اوایل فروردین ماه هم متذکر شدیم که سایت ها در فضای غیر واقعی و مجازی در حال قیمت‌سازی هستند. بنابراین بیشترین آسیبی که در اردیبهشت امسال در بخش اجاره‌بها به قیمت‌ها خورده است موضوع افسارگسیختگی و نبود نظارت کافی بر بازار مسکن است.