سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵
سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵

شهریاریها : آدرس وبگاه اینترنتی جهت ثبت اطلاات خانواده ها در سرشماره نفوس و مسکن ۱۳۹۵  اطلاعات مهم مورد نیاز جهت اطلاع خانواده ها: ?   نام و نام خانوادگی اعضای خانوار + شماره ملی + سن + جنس + دین + تابعیت + وضع سواد + مدرک تحصیلی + وضع مهاجرت + وضع فعالیت + […]

شهریاریها : آدرس وبگاه اینترنتی جهت ثبت اطلاات خانواده ها در سرشماره نفوس و مسکن ۱۳۹۵

 اطلاعات مهم مورد نیاز جهت اطلاع خانواده ها:

?   نام و نام خانوادگی اعضای خانوار + شماره ملی + سن + جنس + دین + تابعیت + وضع سواد + مدرک تحصیلی + وضع مهاجرت + وضع فعالیت + وضع تاهل  و تعداد فرزندان + نوع  بیمه درمانی + شماره تلفن همراه و ثابت سرپرست خانوار + آدرس محل سکونت + کد پستی + نحوه تصرف واحد مسکونی + مساحت زیر بنا + نوع اسکلت و مصالح به کار رفته در ساختمان

✅   سرشماری اینترنتی۳ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۵
? مراجعه به آدرس www.sarshomari95.ir