​بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست امروز (۱۲ بهمن‌ماه) مشهد آلوده‌ترین کلانشهر کشور است.

​بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست امروز (۱۲ بهمن‌ماه) مشهد آلوده‌ترین کلانشهر کشور است.