اهالی اهواز، تبریز، تهران، اراک، اصفهان، کرج و شیراز هوای مطلوبی را با رسیدن به عدد ۹۱، ۸۹، ۶۲، ۶۰، ۵۹، ۵۶ و ۵۲ تجربه کرده‌اند. آلاینده شاخص در کرج و اراک دی‌اکسید ازت، در شیراز مونوکسید کربن و در سایر کلانشهرها ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است….

اهالی اهواز، تبریز، تهران، اراک، اصفهان، کرج و شیراز هوای مطلوبی را با رسیدن به عدد ۹۱، ۸۹، ۶۲، ۶۰، ۵۹، ۵۶ و ۵۲ تجربه کرده‌اند. آلاینده شاخص در کرج و اراک دی‌اکسید ازت، در شیراز مونوکسید کربن و در سایر کلانشهرها ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.