سرمربی تیم فوتبال استقلال پاداش هایی که در قراردادش گنجانده شده بود را دریافت کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال پاداش هایی که در قراردادش گنجانده شده بود را دریافت کرد.