سرمربی پرتغالی استقلال از دو بازی آینده این تیم محروم است و تا هفته نهم نمی تواند روی نیمکت بنشیند.

سرمربی پرتغالی استقلال از دو بازی آینده این تیم محروم است و تا هفته نهم نمی تواند روی نیمکت بنشیند.