مهندسان سامسونگ ایده ساخت عملگرهای عضله‌ای مصنوعی را مطرح کرده‌اند که می‌توانند لمس اشیاء در محیط‌های واقعیت مجازی را ممکن کنند.
The post سامسونگ می‌خواهد لمس اشیاء در محیط‌های واقعیت مجازی را ممکن کند appeared first on دیجیاتو.

مهندسان سامسونگ ایده ساخت عملگرهای عضله‌ای مصنوعی را مطرح کرده‌اند که می‌توانند لمس اشیاء در محیط‌های واقعیت مجازی را ممکن کنند.

The post سامسونگ می‌خواهد لمس اشیاء در محیط‌های واقعیت مجازی را ممکن کند appeared first on دیجیاتو.