ظاهرا دانشمندان سامسونگ موفق شده‌اند ماده‌ی نیمه‌هادی مبتنی‌بر نیترید بور را کشف کنند که با ساختار مولکولی بی‌شکل، پیش‌نیازهای ماده‌ای کاربردی را دارد…

سامسونگ از کشف ماده نیمه‌هادی جدید خبر داد
ظاهرا دانشمندان سامسونگ موفق شده‌اند ماده‌ی نیمه‌هادی مبتنی‌بر نیترید بور را کشف کنند که با ساختار مولکولی بی‌شکل، پیش‌نیازهای ماده‌ای کاربردی را دارد