سامانه چک امن دیجیتال با هدف ارائه بستری برای استفاده از چک الکترونیک و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی رونمایی شد.
The post سامانه چک الکترونیک رونمایی شد: تلاش برای کاهش ریسک‌های چک کاغذی appeared first on دیجیاتو.

سامانه چک امن دیجیتال با هدف ارائه بستری برای استفاده از چک الکترونیک و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی رونمایی شد.

The post سامانه چک الکترونیک رونمایی شد: تلاش برای کاهش ریسک‌های چک کاغذی appeared first on دیجیاتو.