سامانه و سایت ملی ثبت واکسن کرونا
سامانه و سایت ملی ثبت واکسن کرونا
سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا در ایران راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش شهریاریها ،سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا در ایران به نشانی salamat.gov.ir از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ راه‌اندازی می‌شود.

با راه‌اندازی این سامانه، افراد با وارد کردن کد ملی و شماره همراه از طریق پیامک زمان مراجعه برای تزریق واکسن به آنها اعلام می‌شود.

در تهران ۲۲ محل جدید برای واکسیناسیون کرونا اضافه شده است.