رییس گروه پیش‌بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان در پی هشدار سطح زرد صادر شده این اداره‌کل گفت: سامانه بارشی جدیدی از بعدازظهر شنبه ۲۵ دیماه وارد این استان خواهد شد….

رییس گروه پیش‌بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان در پی هشدار سطح زرد صادر شده این اداره‌کل گفت: سامانه بارشی جدیدی از بعدازظهر شنبه ۲۵ دیماه وارد این استان خواهد شد.