رکابزن تیم ملی ایران گفت: بعد از دوران قهرمانی به مربی گری علاقه زیادی ندارم و فکر نمی‌کنم وارد این عرصه شوم. شاید در مربیگری در رشته بدنسازی فعالیت کنم چون بدنسازی را خیلی دوست دارم….

رکابزن تیم ملی ایران گفت: بعد از دوران قهرمانی به مربی گری علاقه زیادی ندارم و فکر نمی‌کنم وارد این عرصه شوم. شاید در مربیگری در رشته بدنسازی فعالیت کنم چون بدنسازی را خیلی دوست دارم.