رکنا: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای از مجموعه شرکت‌های عمران شهرهای جدید کشور درخواست کردند که این تعهدات را نهایتا تا پایان سال آینده اجرا و تمام موضوعات مرتبط با مسکن مهر و تعهدات داده شده را به اتمام برسانند….

رکنا: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای از مجموعه شرکت‌های عمران شهرهای جدید کشور درخواست کردند که این تعهدات را نهایتا تا پایان سال آینده اجرا و تمام موضوعات مرتبط با مسکن مهر و تعهدات داده شده را به اتمام برسانند.