سالن های پردیس تئاتر و‌ موسیقی در مجموعه باغ کتاب بنابر وعده رییس سازمان فرهنگی هنری به زودی افتتاح می شود همچنین سالن سینمای بهاران ۲۶ بهمن مورد بهره برداری و اکران آزمایشی قرار می گیرد….

سالن های پردیس تئاتر و‌ موسیقی در مجموعه باغ کتاب بنابر وعده رییس سازمان فرهنگی هنری به زودی افتتاح می شود همچنین سالن سینمای بهاران ۲۶ بهمن مورد بهره برداری و اکران آزمایشی قرار می گیرد.