​مدیر اجرایی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران، اعلام کرد قرار است نمایشگاه کتاب در روزهای پنج‌شنبه و جمعه یک ساعت تمدید شود.

​مدیر اجرایی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران، اعلام کرد قرار است نمایشگاه کتاب در روزهای پنج‌شنبه و جمعه یک ساعت تمدید شود.