ساعت کار تعویض پلاک شهریار
ساعت کار تعویض پلاک شهریار
ساعات شروع به کار و شماره تماس تعویض پلاک شهریار

امکان اخذ نوبت دهی از طریق تارنمای اینترنتی به آدرس www.nobatdehi.epolice.ir و یا از طریق لینک نوبت دهی در سایت راهور ۱۲۰ از ساعت ۷۰۰الی۱۴۰۰ در دسترس شهروندان خواهد بود.

 

آدرس: تهران(حومه) / شهریار – میدان نماز، کیلومتر 2بلوار پلیس، خیابان دامداری
تلفن: 65290269-021

شروع : 7:00 صبح

خاتمه  : 14:00 بعد از ظهر