ساعت کاری در ماه رمضان تغییر نمی‌کند
ساعت کاری در ماه رمضان تغییر نمی‌کند

شهریاریها : سخنگوی دولت همچنین در خصوص تغییر ساعت کار کارمندان دولت در ماه مبارک رمضان گفت: هیچ گونه تغییر برنامه‌ای برای ساعت کاری کارمندان دولت نداریم، البته ادارات باید با کسانی که در خصوص مرخصی ساعتی تا جایی که به خدمات خللی وارد نشود، می‌توانند همکاری کنند. وی همچنین در خصوص لایحه دولت برای […]

13940229000700_PhotoAشهریاریها : سخنگوی دولت همچنین در خصوص تغییر ساعت کار کارمندان دولت در ماه مبارک رمضان گفت: هیچ گونه تغییر برنامه‌ای برای ساعت کاری کارمندان دولت نداریم، البته ادارات باید با کسانی که در خصوص مرخصی ساعتی تا جایی که به خدمات خللی وارد نشود، می‌توانند همکاری کنند.

وی همچنین در خصوص لایحه دولت برای رفع مواد تولید، گفت: سال گذشته دولت دو لایحه تقدیم مجلس کرد که یکی از آنها در مورد قانون تنظیم بود که به تصویب رسید اما لایحه رفع موانع یک فرآیندی را طی کرد که اخیرا به صورت قانونی ابلاغ شد.

سخنگوی دولت افزود: دولت در حال تهیه آیین‌نامه اجرایی این قانون است و در جلسه روز گذشته هیات دولت بررسی اولین ماده از این آیین‌نامه در دستور کار قرار می‌گیرد.

نوبخت همچنین در خصوص حواشی مراسم سالگرد امام (ره)، گفت: اینکه آیا از سوی دولت شکایتی تنظیم باشد، هیچ اطلاعی ندارم.