ساعت دیدار پرسپولیس برابر ذوب‌آهن و استقلال برابر سپاهان تغییر کرده است.

ساعت دیدار پرسپولیس برابر ذوب‌آهن و استقلال برابر سپاهان تغییر کرده است.