اداره کل آموزش و پرورش تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که ساعت آغاز به کار همه مدارس شهر تهران مطابق با مصوبه اعلام شده از سوی استانداری تهران است….

اداره کل آموزش و پرورش تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که ساعت آغاز به کار همه مدارس شهر تهران مطابق با مصوبه اعلام شده از سوی استانداری تهران است.