رضایی‌فر خاطرنشان کرد: در مراحل بررسی سانحه، مشکل فنی در بالگرد یافت نشده است و علت وقوع سانحه عامل انسانی (خلبان) عنوان شده است که البته تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و نبستن کمربند ایمنی مسافران نیز عوامل کمکی بوده‌اند….

رضایی‌فر خاطرنشان کرد: در مراحل بررسی سانحه، مشکل فنی در بالگرد یافت نشده است و علت وقوع سانحه عامل انسانی (خلبان) عنوان شده است که البته تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و نبستن کمربند ایمنی مسافران نیز عوامل کمکی بوده‌اند.