محمد گل محمدی دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی استان تهران از عملکرد خوب سازمان های مردم نهاد جوانان سراسر کشور در راستای اجرای موفقیت آمیز گام دوم انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با برنا بیان داشت: از زمان ابلاغ گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب و تشک…

محمد گل محمدی دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی استان تهران از عملکرد خوب سازمان های مردم نهاد جوانان سراسر کشور در راستای اجرای موفقیت آمیز گام دوم انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با برنا بیان داشت: از زمان ابلاغ گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب و تشکیل سازمان های مردم نهاد جوانان، سمن ها در راستای اجرای گام دوم انقلاب از همه توان سازمانی خود استفاده کرده و به خوبی در این عرصه درخشیده اند.