خبر نفوذ هکرها به زیرساخت های دفاعی و حساس ایالات متحده در حالی منتشر می شود که رژیم صهیونیستی نیز اخیرا هدف حملات گروهای هکری موسوم به «عصای موسی» و «سایه سیاه» قرار گرفته است ….

خبر نفوذ هکرها به زیرساخت های دفاعی و حساس ایالات متحده در حالی منتشر می شود که رژیم صهیونیستی نیز اخیرا هدف حملات گروهای هکری موسوم به «عصای موسی» و «سایه سیاه» قرار گرفته است .